BSM-de Jong

B.S.M. staat voor Brain Stimulating Method. De Jong staat voor de naam van mw. J.J.E. de Jong- Koutstaal, de grondlegster van deze therapie.
Deze therapie heeft als uitgangspunt dat leer-, gedrags- en /of ontwikkelingsproblemen vaak veroorzaakt worden door lichamelijke belemmeringen. Zij staan een goed functioneren van de betreffende persoon in de weg. Het is dan ook van groot belang dat we op zoek gaan naar de lichamelijke oorzaak van deze belemmeringen. De behandeling richt zich op het herstel van de lichamelijke oorzaak. Het zenuwstelsel staat daarbij centraal.
In bepaalde delen van het zenuwstelsel van uw kind verlopen de processen minder optimaal, wat zich uit in een leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsprobleem.
De B.S.M. is een unieke therapie om de werking van het zenuwstelsel van uw kind te optimaliseren. Hierdoor krijgt uw kind de kans om de in aanleg gegeven mogelijkheden te ontplooien.

Waardoor ontstaan lichamelijke belemmeringen?

Ergens in de ontwikkeling van uw kind hebben zich factoren voorgedaan die nadelig zijn voor een optimaal functioneren. Deze factoren kunnen al heel vroeg in de ontwikkeling hebben plaatsgevonden, maar ook later. Tijdens de intake ga ik dan ook de levensgeschiedenis van uw kind volledig na. Hiervoor maak ik gebruik van een uitgebreide vragenlijst met o.a. vragen over zwangerschap, bevalling, ontwikkeling van het kind (sociaal, motorisch, cognitief), het medisch verleden, erfelijke factoren en voeding. Ook laat ik het kind een aantal testen doen om te kijken hoe de visuele en auditieve prikkels worden verwerkt en worden er lichamelijke testen uitgevoerd.
Mogelijke oorzaken van de belemmering zijn terug te voeren op:

  • erfelijkheid
  • embryonale ontwikkeling van uw kind
  • invloeden tijdens de zwangerschap, zoals overmatig braken of stress
  • een voor het kind minder gunstig geboorteverloop, zoals een stuitligging, zuurstofgebrek, inslikken van meconiumhoudend vruchtwater, navelstreng om de nek, expressie, forceps, of een snelle bevalling
  • storende factoren in het leven van een kind, zoals een ongeval, operatie, veelvuldige oorontstekingen of narcose(s))
  • voedselopname en vertering
  • ontwikkeling van de zintuigen: het horen, zien, ruiken proeven, voelen en evenwicht