De behandeling

Het intake gesprek

Het gesprek begint met het vaststellen van de hulpvraag.
Vervolgens wordt er een uitgebreide anamnese afgenomen.
Hiervoor maken we gebruik van een vragenlijst met o.a. vragen over zwangerschap, geboorte, ontwikkeling van het kind (sociaal, motorisch, cognitief), medisch verleden, erfelijke factoren, vertering en voeding. Het gesprek duurt ongeveer 2 à 3 uur. Hierbij hoeft het kind niet aanwezig te zijn. Tijdens de tweede afspraak laat ik het kind een aantal testen doen om te kijken hoe de visuele en auditieve prikkels worden verwerkt en worden er andere lichamelijke testen uitgevoerd.
Op basis van de gegevens uit de uitgebreide anamnese en de testen ga ik op zoek naar de oorzaak van het probleem en wordt er een speciaal op het kind afgestemd oefenprogramma opgesteld.

Diagnose en behandelingsplan

Na het intake gesprek wordt er een vervolgafspraak gepland voor de diagnose en de uitleg van het behandelplan. Dit zal bestaan uit een oefenprogramma van individuele bewegingsoefeningen, eventueel aangevuld met voedingsadviezen. Per dag wordt aangegeven welke oefeningen het zijn en hoe vaak ze moeten worden uitgevoerd. Uw kind zal 6 dagen per week de oefeningen onder begeleiding thuis uitvoeren. Dit zal per dag ongeveer een kwartier in beslag nemen.
De B.S.M. therapie is alleen succesvol als er nauwgezet wordt geoefend. Dit zal discipline en doorzetting vragen van zowel uw kind als uzelf.
Voor sommige oefeningen is materiaal nodig, zoals een bal of een wankelplank. Afhankelijk van de oorzaak zal ik aanraden de therapie aan te vullen met een behandeling door een osteopaat. Deze behandeling is erop gericht de doorbloeding en bezenuwing in het lichaam van uw kind te optimaliseren, waardoor er maximaal rendement uit de B.S.M.-oefeningen gehaald kan worden.

Herhalingsconsulten en verdere begeleiding

Om de 8 à 10 weken zal er een vervolgafspraak worden gepland. Elke keer zal ik met u en uw kind de stand van zaken doornemen en het oefenschema aanpassen. Tussentijds is er begeleiding via de telefoon mogelijk. Na een relatief korte oefenperiode kunnen de eerste verbeteringen al zichtbaar worden. De totale behandelperiode zal ongeveer een jaar zijn. Dit is afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind.

Ter ondersteuning van de behandeling is specifieke didactische hulp bij leerproblemen mogelijk.