Voor wie?

De B.S.M.de jong therapie is geschikt voor elk kind met een leerprobleem, een ontwikkelingsachterstand of een gedragsprobleem.
Als een kind leerproblemen heeft, dan is er vaak al de nodige extra ondersteuning ingezet, zoals remedial teaching, aangepast lesmateriaal, huiswerkondersteuning of veel oefenen. Voor sommige kinderen is dit voldoende. Er zijn echter ook kinderen waarbij, ondanks de brede interventie, het gewenste resultaat achterwege blijft.
De BSM kan deze kinderen vaak wel een stap verder helpen. Voorbeelden van leerproblemen zijn:

 • dyscalculie of moeite met rekenen
 • dyslexie of moeite met lezen en/of spelling
 • problemen met het automatiseren
 • NLD (= non verbal learning disabilities)
 • niet mee kunnen komen op school

Gedragsproblemen zorgen voor (grote) ontregelingen binnen het gezin. Maar ook op school en bij anderen thuis. Zo kan uw kind zich onaangepast gedragen, driftbuien hebben, druk zijn of niet luisteren.
Voorbeelden van gedragsproblemen die de B.S.M. behandelt zijn:

 • ADHD en ander hyperactief of impulsief gedrag
 • ADD (= attention deficit disorder)
 • concentratieproblemen
 • stoornissen binnen het autistisch spectrum, zoals PDD-NOS, RETT-syndroom, syndroom van Asperger
 • angsten, zoals faalangst, scheidingsangst
 • traagheid

Gepest worden

Een kind groeit in ongeveer 18 jaar tijd uit van een foetus tot een volwassen persoon. Echter, deze rijping verloopt niet altijd ongestoord. Er kunnen lichamelijke factoren in het spel zijn die een ontwikkelingsachterstand tot gevolg hebben, zoals:

 • spraakstoornissen
 • problemen met de (fijne en/of grove) motoriek
 • achter zijn in de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdgenootjes
 • vermoeidheid en slaapproblemen