E.I. Therapy

Embryonal Integrated Therapy (Geintegreerde Technieken)

De Embryonal Integrated Therapy is een behandelmethode ontwikkeld door Frank de Bakker, osteopaat DO-MRO. Zijn manier van werken sluit heel goed aan bij de B.S.M - de Jong therapie. Dit heeft geleid tot een nauwe samenwerking tussen osteopaten die werken volgens de methode "Geintegreerde Technieken" van Frank de Bakker en B.S.M - de Jong therapeuten. De samenwerking met en verwijzing naar de osteopathie heeft mij zodanig geprikkeld dat ik zelf de opleiding "Integrated Therapy" ben gaan volgen.

Essentieel binnen de methode van Frank de Bakker zijn de inzichten uit de embryologie (het ontstaan van anatomische structuren), ontogenese (de samenhang van het ontstaan van de verschillende organismen) en paleontologie (de evolutie).

In het lichaam vindt bijvoorbeeld altijd beweging plaats. Deze embryologische beweging, een proces dat altijd door gaat, zorgt voor een optimale fasciale spanning, dat wil zeggen de spanning op de bindweefselvliezen rondom de organen in ons lichaam.

Indien de embryologische rotatie goed is dan zijn de doorbloeding, de lymfatische afvoer en bezenuwing optimaal. Toch kunnen er door een geboortetrauma, val, wild stoeien of operatie blokkades ontstaan in het lichaam die er voor zorgen dat de embryologische rotatie geblokkeerd wordt. Met als gevolg dat organen niet verder kunnen uitrijpen en er onvoldoende informatie naar het centraal zenuwstelsel wordt doorgegeven. Dit beperkt het zelfherstellend vermogen van het lichaam en kan leiden tot functieverlies met als gevolg bewegingsverlies. Bewegingsverlies kan zich uiten in lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, nek-, rug- en schouderklachten , stress, eet- en verteringsproblemen maar ook in leer- en gedragsproblematiek.

Bij het lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar bewegingsbeperkingen van het lichaam en de schedel. Beiden vormen een eenheid. Zo gaat de ontwikkeling van ons brein gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Zij kunnen elkaar onderling zowel remmen als stimuleren.

Door lichte manuele handelingen en oefeningen worden blokkades opgeheven en het lichaam gestimuleerd tot zelfherstel zodat het kan uitrijpen, met als resultaat dat een ontwikkelingsachterstand zal verminderen of verdwijnen met hieraan gerelateerde klachten en/of problemen.