De Behandeling

Om na te gaan of het bij het kind raadzaam is de Johansen-IAS Therapy in te zetten, zullen er een aantal testen worden afgenomen. Met behulp van een op een laptop geïnstalleerde audiometer worden de gehoorcurves van het linker- en rechteroor vastgesteld. In een audiogram worden deze curves weergegeven. Hiernaast wordt de dominantie van hand, voet, oog en oor bepaald. (Dit om te zien hoe de lateralisatie in het lichaam verloopt.) Bovendien wordt met een zogenaamde Dichotic Listening Test bepaald hoe de verwerking van klanken via het rechter- en linkeroor precies plaatsvindt.

Met de informatie van het audiogram wordt er een muziek cd samengesteld, die 10-15 minuten per dag beluisterd moet worden. Dit gedurende een periode van 9-16 maanden, afhankelijk van de vooruitgang.
Op deze manier worden frequenties gestimuleerd die naar boven of beneden afwijken van de optimaalcurve.
Elke 8-12 weken wordt er een nieuw audiogram gemaakt en een nieuwe cd. De cd’s kunnen worden beluisterd met een diskman, cd-speler, stereo-installatie, e.d.
Daarbij moet een hoofdtelefoon van goede kwaliteit (zonder extra stimulatie van de lage frequenties) gebruikt worden. Geadviseerd wordt een AKG-K77 hoofdtelefoon.

De cd’s zijn speciaal samengesteld aan de hand van het audiogram van het betreffende kind/jongere/volwassene. De cd is dan ook alleen bestemd voor diegene waar hij voor is samengesteld.
De therapie eindigt als de optimaalcurve zo dicht mogelijk genaderd is. Een laatste “afbouw-cd” zal worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de veranderingen stabiel blijven.