Johansen IAS

Er zijn kinderen met leer- en gedragsproblemen, die mede veroorzaakt worden door problemen met het verwerken van geluidsprikkels. Ze hebben daardoor moeite met het verwerken van taal. Vaak kunnen ze niet precies zeggen wat ze in gedachten hebben, niet precies opschrijven wat ze willen.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de schoolprestaties, maar ook voor het functioneren van het kind in het algemeen. Verschillende onderzoekers leggen een relatie tussen taalverwerkingsproblemen en de wijze waarop kinderen (taal)klanken waarnemen.

Indien uw kind hier hinder van ondervindt kan de Johansen-IAS Therapy uitkomst bieden. Deze uit Denemarken afkomstige gehoortherapie is wetenschappelijk bewezen en wordt in Engeland en Denemarken al jaren toegepast, met zeer goede resultaten.

Voor bijna alle rechtshandigen en het merendeel van de linkshandigen bevindt zich het taalcentrum in de linkerhersenhelft (linkerhemisfeer). De snelste en meest efficiënte manier voor talige informatie om in de linkerhemisfeer te komen is via het rechteroor. Het linkeroor heeft hier een ondersteunende rol. Een onzekere dominantie of zelfs linkeroordominantie kan het leren van taal en de organisatie daarvan in de hersenen negatief beïnvloeden. Met als gevolg dat klanken binnen woorden, hele woorden of zelfs complete zinnen door elkaar gehaald kunnen worden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het begrijpen van taal, maar zeker ook voor het spreken en schrijven. Een kind met een zwakke organisatie van taal zal hard moeten werken om te begrijpen wat er gezegd wordt. Vaak ontbreekt de benodigde concentratie om dit steeds te blijven doen. Dit zal dus het leervermogen beïnvloeden.

De Johansen Sound Therapy is ontwikkeld door dr. Kjeld V. Johansen, directeur van het Baltic Dyslexia Research Laboratory in Gudhjem-Bornholm-Denemarken.
Door te luisteren naar speciaal gecomponeerde muziek worden zenuwbanen naar en binnen de taalcentra in de hersenen gestimuleerd. Het is speciaal gericht op die zenuwbanen die het rechteroor en de linkerhemisfeer verbinden. Van hieruit wordt de binnenkomende informatie doorgevoerd naar andere verwerkingsgebieden. Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand kan brengen. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als gevolg een efficiëntere verwerking van de taal. Concentratie en begrip verbeteren doordat de informatie sneller verwerkt kan worden. Er kan meer informatie in één keer verwerkt worden.
De taalvaardigheid (lezen en spellen) zien we verbeteren als het kind gemakkelijker de klankstructuur van woorden kan analyseren.