Voor wie?

Niemand is zich volledig bewust of de verwerking en snelheid van verwerking van datgene wat gehoord wordt optimaal verloopt. Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als dyslexie, concentratieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraakproblemen, problemen met automatiseren en het opvolgen van mondeling gegeven instucties.

Kinderen die moeite hebben met verstaan wat er gezegd wordt en zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken kunnen veel voordeel hebben van de Johansen-IAS Therapy. Ze hebben moeite met het volgen van gegeven instructies (les) en lijken niet te luisteren naar wat er gezegd wordt. Ze hebben vaak meer tijd nodig om een vraag te beantwoorden, een opdracht uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van een auditief verwerkingsprobleem. De Johansen-IAS Therapy kan hier verbetering in aanbrengen.
De therapie helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met specifieke remediale hulp (R.T.) kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren. Kinderen die behandeld zijn met de Johansen-IAS therapie vertonen verbeteringen o.a. op de volgende gebieden:

 • verbetering van het leesniveau
 • vermindering van het aantal spellingfouten
 • verbetering van het handschrift
 • betere uitdrukkingsvaardigheid
 • uitbreiding van de woordenschat
 • correctere zinsbouw
 • toename van de studievaardigheid
 • betere informatieverwerking in rumoerige omgeving
 • verbetering van het korte termijngeheugen

Hiernaast zien we ook verbeteringen t.a.v. het volgende:

 • verminderde impulsiviteit
 • verminderd onhandig gedrag
 • verbeterde concentratie
 • verbeterde sociale vaardigheden

Behalve kinderen/jongeren met spraak-taalproblemen zijn er ook goede resultaten geboekt bij kinderen/jongeren met autistische spectrum-stoornissen (o.a. PDD-NOS) en gedragsmoeilijkheden (ADHD).
Als men in staat is auditief aangeboden informatie goed te verwerken, dan heeft dit gevolgen voor de taalverwerving en taalverwerking, maar kan dit ook zorgen voor een beter functioneren. Als men begrijpt wat er gezegd wordt, dan kan men situaties beter inschatten en adequaat reageren. Men kan soms beter aanvoelen wat er bedoeld wordt.