Remedial Teaching

Als een kind leerproblemen heeft, dan is er vaak al de nodige extra ondersteuning ingezet, zoals remedial teaching, aangepast lesmateriaal, huiswerkondersteuning of veel oefenen. Voor sommige kinderen is dit voldoende. Er zijn echter ook kinderen waarbij, ondanks de brede interventie, het gewenste resultaat achterwege blijft.
De BSM therapie kan deze kinderen vaak wel een stap verder helpen. Allereerst wordt er met behulp van specifieke bewegingsoefeningen gewerkt aan de lichamelijke oorzaken, die het kind in zijn leren belemmeren. Het zorgt ervoor dat de voorwaardes om te kunnen leren zijn verbeterd. Vaak maken kinderen hierna al een inhaalslag.
Om de kinderen extra te ondersteunen biedt de BSM therapie ook remedial teaching aan. Deze hulp is heel specifiek gericht op de leerproblemen van het kind. Vaak gaat het hierbij om een lees-, spelling- of rekenprobleem. Veel problemen zijn terug te voeren op het niet goed kunnen automatiseren. Wanneer kinderen niet goed in staat zijn tot een optimale visuele en/of auditieve verwerking, kunnen er al problemen ontstaan binnen het automatiseren. De oefenstof wordt dan ook op een eigen BSM manier aangeboden, waarbij zowel het visuele als het auditieve benadrukt wordt. De kinderen zijn op deze manier veel beter in staat de stof eigen te maken. Naast het automatiseren, zijn er ook andere gebieden waarbij hulp geboden kan worden. Door mijn achtergrond als leerkracht, heb ik veel ervaring met diverse zaken waar kinderen tegen aan lopen.
Voor beelddenkers is er de speciale methode 'Ik leer anders'.