Wie ben ik?

Alise ElbersMijn naam is Alise Elbers, getrouwd en moeder van twee zonen. Op dit moment ben ik naast mijn werk als BSM-therapeute, leerkracht op de Montessorischool “De Triangel” te Beuningen.

Na de academie voor lichamelijke opvoeding ben ik als lerares bewegingsonderwijs aan het werk gegaan. Deze tijd heeft me geleerd om heel bewust naar bewegingspatronen van kinderen te kijken. Een gymles geeft je namelijk veel informatie over het lichamelijke functioneren van een kind. Waarom heeft een kind moeite met balanceren? Wat is de reden dat een kind geen koprol kan maken? Waarom botst het kind overal tegen op? De opleiding tot BSM-therapeute heeft deze kijk op het lichamelijk functioneren nog meer verdiept. Na ook nog een tijd actief geweest te zijn als tennislerares, heb ik het besluit genomen om de PABO te gaan volgen.

Tijdens deze opleiding heb ik veel geleerd over methodes en didactiek. Maar waarom het ene kind wel en het andere kind niet op problemen stuit binnen het onderwijs, kreeg ik geen bevredigend antwoord. Nu ik al jaren voor de klas sta, vind ik nog steeds dat er te weinig gekeken wordt naar de daadwerkelijke oorzaak van het disfunctioneren van een kind. Hoe kunnen wij verwachten dat een kind tot lezen komt, wanneer het problemen heeft met het convergeren van de ogen? Waarom worden we boos als een kind door een auditief verwerkingsprobleem niet goed bij de les kan blijven? Ook mogen we niet verwachten dat een kind kan automatiseren wanneer er sprake is van een verstoorde suikerhuishouding. Kan een kind zich rustig gedragen, als zijn bijnieren opgejaagd zijn? Zo zijn er tal van lichamelijke disfuncties die tot leer- en / of gedragproblematiek kunnen leiden.

Op een gegeven moment kwam mijn man tijdens een vervolgopleiding van osteopathie in contact met mevrouw de Jong, de grondlegster van de BSM-de Jong®therapie. Hij attendeerde me erop dat ik hier antwoord zou krijgen op mijn vragen.
Tijdens de opleiding tot BSM-therapeute kreeg ik dan ook bevestiging wat ik al die tijd al vermoedde. Het doet mij dan ook goed dat er meer mogelijkheden zijn voor kinderen, die nu vastlopen binnen het onderwijs. Je moet echter wel op zoek gaan naar de daadwerkelijke oorzaak die het kind belemmert in zijn ontwikkeling.

Ik hoop dan ook dat ik nog tal van kinderen mag helpen op hun weg naar volwassenheid.